Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Masterplan Ouderen Rotterdam
Bijeenkomst Samenwerkingsagenda Ouder en Wijzer

Op maandag 4 maart 2019 organiseerde de gemeente Rotterdam een bijeenkomst over de samenwerkingsagenda ‘Ouder en wijzer’, de Rotterdamse invulling van het Pact voor de Ouderenzorg. De bijeenkomst werd speciaal voor vertegenwoordigers van ouderen met een andere migratie-achtergrond en andere belangstellenden en organisaties.
Rotterdam heeft in 2040 naar verwachting 30% van de 65-plussers een niet-Westerse migratie-achtergrond.
De samenwerkingsagenda focust op 4 pijlers:
  • Vitaal (gezond door verstandige voeding, bewegen, E-health
  • Er toe doen (aanpak eenzaamheid, ertoe doen en digitale vaardigheden)
  • Wonen en woonomgeving (geschikte woningen, nieuwe woonconcepten en ee aantrekkelijke woonomgeving)
  • Zorg en ondersteuning (samenwerking keten, dementie, passend aanbod).

De uitkomsten zijn gepresenteerd aan wethouder Sven de Lange. Hij heeft in hoofdlijnen gereageerd. Zodra het verslag hierover is verschenen, zal dit op de website worden geplaatst.

NOOM, het Netwerk voor Organisaties van Oudere Migranten, is in overleg met de gemeente Rotterdam over de mogelijkheden om ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ in Rotterdam uit te voeren. ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ is een programma om eenzaamheid terug te dringen en passende zorg te bevorderen bij ouderen met een migratie-achtergrond te zetten.     De pilot wordt uitgevoerd in overeenstemming met minister Hugo de Jonge.
Meer informatie over de samenwerkingsagenda kunt u hier lezen.
Elly B, Santhusia en Juan hebben meegewerkt aan de uitwerking.
(bron: Juan Seleky)

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.