Genero

Ouderen- en mantelzorgforum

GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

GENERO actief: Praktijkleren met ouderen aan Hogeschool Zeeland

Veel leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zijn betrokken bij onderwijsactiviteiten in hun regio. Mevrouw de Leeuw is al langere tijd betrokken bij projecten van Hogeschool Zeeland (HZ). Hieronder vertelt ze over haar ervaringen op de hogeschool en geeft advies voor een vervolg.

Lees meer

Werkbezoek aan wethouder Roopram, Barendrecht

Op donderdag 19 juli brachten Mieke van der Ven en Herman Meinhardt, beiden als lid van het ouderen en mantelzorgforum van Genero, een bezoek aan wethouder mevr. R. Roopram van Barendrecht. Zij heeft de portefeuille Welzijn en was vergezeld van mevr. A Meijer, beleidsadviseur WMO Welzijn. Lees meer

Havenpolikliniek gaat ouderen een bed geven

De Rotterdamse Havenpolikliniek werkt aan een speciale afdeling voor ouderenzorg. Vanaf 1 oktober heeft de locatie weer bedden waar ouderen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Het gaat om patiënten die het thuis tijdelijk niet alleen redden, maar die ook niet in het ziekenhuis horen.  Lees meer

Nieuwsbrief 6 – ‘Houd ouderen op de been’

Via valpreventieprogramma’s is veel (gezondheids)winst te behalen. ‘Houd ouderen op de been’ wil hieraan een bijdrage leveren, door implementatie van valpreventieprogramma’s voor ouderen. Dit vanuit de visie van ouderen en via een wijkgerichte aanpak, in een samenwerking tussen ouderenorganisaties, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, vrijwilligers en ouderen zelf. Het project hoopt ook bij te dragen aan structurele financiering en borging van valpreventieprogramma’s.

Lees meer

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’

In opdracht van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum voerde Hbo-student verpleegkunde Ramona Verhulp een onderzoek uit naar ouderenparticipatie binnen het sociale domein en de rol van de wijkverpleegkundige.

Lees meer

Vitale woongemeenschappen

Gemeente Rotterdam en Platform31 werken samen met Rotterdamse woningcorporaties om meer gezelligheid en reuring in de ontmoetingsruimten van wooncomplexen voor55+-ers te organiseren met de methode Studio Bruis. Lees meer

Betere dementiezorg Hogeschool Rotterdam

Het GENERO ouderen- en mantelzorgforum is op uitnodiging van de Hogeschool Rotterdam bij twee informatieve bijeenkomsten over de nieuwe lesmodule Betere Dementiezorg aanwezig geweest. De factsheet dementie, aanpak voorlichting voeding zijn besproken waarbij extra aandacht aan voorlichting aan migranten. Leden van het forum worden uitgenodigd als ervaringsdeskundigen om bij lessen interactief aanwezig te zijn.

boekje met tips voor mantelzorgers van mensen met dementie

De Hogeschool Rotterdam, Vilans en het Kenniscentrum Zorginnovatie zijn bezig met de ontwikkeling van een informatieboekje voor mantelzorgers wier partner de indicatie dementie heeft. Het onderzoeksproject VitaDem heeft een jaar lang 20 koppels van thuiswonende mensen met dementie en hun partner in Capelle aan den IJssel gevolgd.  Lees meer

SELFIE: onderzoek naar integrale zorg voor mensen met multimorbiteit

Meer dan 50 miljoen mensen in Europa hebben meer dan één chronische ziekte en met de vergrijzing zal dit aantal drastisch stijgen in de nabije toekomst. Dit brengt serieuze consequenties met zich mee voor de nationale gezondheid en de economische toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Nieuwe vormen van zorg voor mensen met multimorbiteit zijn dus dringend nodig. Lees meer

GENERO bedankt Mildred Seijmonson-Hart voor 10 actieve jaren

Tijdens een forumvergadering die geheel in het teken stond van onderwijs, nam Mildred afscheid van het forum. Op 8 februari was het forum uitgenodigd door Hogeschool Rotterdam. Een betere laatste vergadering was er misschien niet voor Mildred, die zich altijd graag met onderwijs bezig hield.

Lees meer


Copyright © 2016. All Rights Reserved.