Genero

Ouderen- en mantelzorgforum

GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Nestore-project

De vergrijzing slaat hard toe in Europa. Technologie en ICT kunnen zorgen dat mensen fit en gezond blijven als zij ouder worden. Het succes van deze oplossingen hangt echter af van hoe de gebruiker denkt over deze technologische ontwikkelingen. Nestore is een project van de Europese Unie dat zich richt op het ontwikkelen van technologieën die het ouder worden ondersteunen.

Tijdens het project wordt een innovatief, multidimensionaal, persoonlijk coaching-systeem ontwikkeld om gezond ouder worden te ondersteunen door – in de woorden van het Preventie-collectief –

  • “Ouderen te motiveren en gemotiveerd te houden om voor de gezondheid te zorgen
  • Het bieden van gezonde voeding, beweging en een persoonlijke fysieke en mentale coach, evenals sociale interactie, om achteruitgang te voorkomen en het welzijn te behouden”. 

Lees meer

Masterplan Ouderen Rotterdam
Bijeenkomst Samenwerkingsagenda Ouder en Wijzer

Op maandag 4 maart 2019 organiseerde de gemeente Rotterdam een bijeenkomst over de samenwerkingsagenda ‘Ouder en wijzer’, de Rotterdamse invulling van het Pact voor de Ouderenzorg. De bijeenkomst werd speciaal voor vertegenwoordigers van ouderen met een andere migratie-achtergrond en andere belangstellenden en organisaties.
Rotterdam heeft in 2040 naar verwachting 30% van de 65-plussers een niet-Westerse migratie-achtergrond.
De samenwerkingsagenda focust op 4 pijlers:
  • Vitaal (gezond door verstandige voeding, bewegen, E-health
  • Er toe doen (aanpak eenzaamheid, ertoe doen en digitale vaardigheden)
  • Wonen en woonomgeving (geschikte woningen, nieuwe woonconcepten en ee aantrekkelijke woonomgeving)
  • Zorg en ondersteuning (samenwerking keten, dementie, passend aanbod).
De uitkomsten zijn gepresenteerd aan wethouder Sven de Lange. Hij heeft in hoofdlijnen gereageerd. Zodra het verslag hierover is verschenen, zal dit op de website worden geplaatst.
NOOM, het Netwerk voor Organisaties van Oudere Migranten, is in overleg met de gemeente Rotterdam over de mogelijkheden om ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ in Rotterdam uit te voeren. ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ is een programma om eenzaamheid terug te dringen en passende zorg te bevorderen bij ouderen met een migratie-achtergrond te zetten.     De pilot wordt uitgevoerd in overeenstemming met minister Hugo de Jonge.
Meer informatie over de samenwerkingsagenda kunt u hier lezen.
Elly B, Santhusia en Juan hebben meegewerkt aan de uitwerking.
(bron: Juan Seleky)

 

Nationale Raad van Ouderen geïnstalleerd

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, werd 11 oktober jl. gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

Lees meer

Nieuwsbrief 7 – Houd ouderen op de been

Eerder al kon u lezen over het project ‘Houd ouderen op de been’. Een project over valpreventie bij ouderen. Via valpreventieprogramma’s is veel (gezondheids)winst te behalen. ‘Houd ouderen op de been’ wil hieraan een bijdrage leveren, door implementatie van valpreventieprogramma’s voor ouderen. 

Lees meer

Ondersteuning ouderen die thuis wonen (impressie bijeenkomst GENERO/NUZO 17-9-2018)

Op maandag 17 september kwamen ruim 100 ouderen en professionals uit de twee netwerken GENERO en NUZO bij elkaar in het Huis van de wijk Post West in Rotterdam om kennis en ervaringen te delen hoe eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking kunnen bijdragen aan de ondersteuning van ouderen die thuis wonen. De ouderen waren overigens zeer goed vertegenwoordigd met 55% van de aanwezigen.

Lees meer

‘Gemeentes en organisaties, luister naar ons!’

Afgelopen jaar organiseerde GENERO samen met collega-netwerken NUZO (Utrecht) en ZIF (Noord-Nederland) vier bijeenkomsten met de overkoepelende titel ‘Het woord is aan ouderen’. Tijdens deze bijeenkomsten kregen 75 ouderen de kans hun verhaal te vertellen. Er werd niet over ouderen gepraat, maar door ouderen!

Lees meer

De scholen zijn weer begonnen! Een mooi moment voor ouderenparticipatie.

Het levensverhaal en de ervaringen van ouderen kunnen een belangrijke aanvulling zijn op de lesstof en studenten helpen bij de voorbereiding op hun beroepscarrière. Dit is een van de redenen waarom de leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zich de afgelopen jaren hebben ingezet om ouderenparticipatie onder de aandacht te brengen bij onderwijsinstellingen in hun regio, Zuidwest Nederland (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant, Zeeland).

Lees meer

GENERO actief: Praktijkleren met ouderen aan Hogeschool Zeeland

Veel leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zijn betrokken bij onderwijsactiviteiten in hun regio. Mevrouw de Leeuw is al langere tijd betrokken bij projecten van Hogeschool Zeeland (HZ). Hieronder vertelt ze over haar ervaringen op de hogeschool en geeft advies voor een vervolg.

Lees meer

Werkbezoek aan wethouder Roopram, Barendrecht

Op donderdag 19 juli brachten Mieke van der Ven en Herman Meinhardt, beiden als lid van het ouderen en mantelzorgforum van Genero, een bezoek aan wethouder mevr. R. Roopram van Barendrecht. Zij heeft de portefeuille Welzijn en was vergezeld van mevr. A Meijer, beleidsadviseur WMO Welzijn. Lees meer


Copyright © 2016. All Rights Reserved.