Genero

Ouderen- en mantelzorgforum

GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Nationale Raad van Ouderen geïnstalleerd

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, werd 11 oktober jl. gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

Lees meer

Nieuwsbrief 7 – Houd ouderen op de been

Eerder al kon u lezen over het project ‘Houd ouderen op de been’. Een project over valpreventie bij ouderen. Via valpreventieprogramma’s is veel (gezondheids)winst te behalen. ‘Houd ouderen op de been’ wil hieraan een bijdrage leveren, door implementatie van valpreventieprogramma’s voor ouderen. 

Lees meer

Ondersteuning ouderen die thuis wonen (impressie bijeenkomst GENERO/NUZO 17-9-2018)

Op maandag 17 september kwamen ruim 100 ouderen en professionals uit de twee netwerken GENERO en NUZO bij elkaar in het Huis van de wijk Post West in Rotterdam om kennis en ervaringen te delen hoe eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking kunnen bijdragen aan de ondersteuning van ouderen die thuis wonen. De ouderen waren overigens zeer goed vertegenwoordigd met 55% van de aanwezigen.

Lees meer

‘Gemeentes en organisaties, luister naar ons!’

Afgelopen jaar organiseerde GENERO samen met collega-netwerken NUZO (Utrecht) en ZIF (Noord-Nederland) vier bijeenkomsten met de overkoepelende titel ‘Het woord is aan ouderen’. Tijdens deze bijeenkomsten kregen 75 ouderen de kans hun verhaal te vertellen. Er werd niet over ouderen gepraat, maar door ouderen!

Lees meer

De scholen zijn weer begonnen! Een mooi moment voor ouderenparticipatie.

Het levensverhaal en de ervaringen van ouderen kunnen een belangrijke aanvulling zijn op de lesstof en studenten helpen bij de voorbereiding op hun beroepscarrière. Dit is een van de redenen waarom de leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zich de afgelopen jaren hebben ingezet om ouderenparticipatie onder de aandacht te brengen bij onderwijsinstellingen in hun regio, Zuidwest Nederland (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant, Zeeland).

Lees meer

GENERO actief: Praktijkleren met ouderen aan Hogeschool Zeeland

Veel leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zijn betrokken bij onderwijsactiviteiten in hun regio. Mevrouw de Leeuw is al langere tijd betrokken bij projecten van Hogeschool Zeeland (HZ). Hieronder vertelt ze over haar ervaringen op de hogeschool en geeft advies voor een vervolg.

Lees meer

Werkbezoek aan wethouder Roopram, Barendrecht

Op donderdag 19 juli brachten Mieke van der Ven en Herman Meinhardt, beiden als lid van het ouderen en mantelzorgforum van Genero, een bezoek aan wethouder mevr. R. Roopram van Barendrecht. Zij heeft de portefeuille Welzijn en was vergezeld van mevr. A Meijer, beleidsadviseur WMO Welzijn. Lees meer

Havenpolikliniek gaat ouderen een bed geven

De Rotterdamse Havenpolikliniek werkt aan een speciale afdeling voor ouderenzorg. Vanaf 1 oktober heeft de locatie weer bedden waar ouderen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Het gaat om patiënten die het thuis tijdelijk niet alleen redden, maar die ook niet in het ziekenhuis horen.  Lees meer

Nieuwsbrief 6 – ‘Houd ouderen op de been’

Via valpreventieprogramma’s is veel (gezondheids)winst te behalen. ‘Houd ouderen op de been’ wil hieraan een bijdrage leveren, door implementatie van valpreventieprogramma’s voor ouderen. Dit vanuit de visie van ouderen en via een wijkgerichte aanpak, in een samenwerking tussen ouderenorganisaties, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, vrijwilligers en ouderen zelf. Het project hoopt ook bij te dragen aan structurele financiering en borging van valpreventieprogramma’s.

Lees meer


Copyright © 2016. All Rights Reserved.