Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Tweede Kamer wil meer inspanningen voor goede verpleeghuiszorg voor ouderen met een migratie achtergrond

In zijn vergadering van 8 maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarop wordt aangegeven dat er meer werk moet worden gemaakt van goede verpleeghuis voor ouderen met een andere migratie achtergrond. De groep krijgt tot nu toe te weinig aandacht waardoor een deel in de problemen komt door tekortschietende zorg.

Vorig jaar heeft Genero ouderen- en mantelzorgplatform op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam meegewerkt bij twee informatieve bijeenkomsten over de nieuwe lesmodule Betere dementiezorg. De factsheet dementie, aanpak voorlichting voeding zijn besproken waarbij extra aandacht aan voorlichting aan ouderen met een andere migratie achtergrond.

 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 2018-2019
31 765 Kwaliteit van zorg
Nr. NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 385Voorgesteld
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat de huidige 312.000 ouderen met een migratie-achtergrond de komende 10 tot 15 jaar in aantal zal verdubbelen,

Constaterende dat ouderen met een migratieachtergrond nog onvoldoende aanspraak maken op benodigde verpleeghuiszorg, en dat deze verpleeghuiszorg bovendien onvoldoende aansluit bij de culturele identiteit van deze ouderen, zeker als zij dementerende zijn,

Constaterende dat er vanuit de professionele verpleeghuiszorg nog niet altijd voldoende kennis is over de zorg en ondersteuning voor deze ouderen door hun eigen sociale omgeving en dat mede daarom onvoldoende werk wordt gemaakt van het actief bereiken van deze ouderen,

Verzoekt de minister om de in ontwikkeling zijnde leidraad cultuurspecifieke zorg aan het programma Thuis in het Verpleeghuis toe te voegen, en daarin aandacht te hebben voor voorlichting aan migrantenouderen en voor scholing binnen de verpleeghuiszorg m.b.t. cultuurspecifieke zorg als verdieping van persoonsgerichte zorg,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber

Bergkamp

Kerstens


Copyright © 2016. All Rights Reserved.