Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Nestore-project

De vergrijzing slaat hard toe in Europa. Technologie en ICT kunnen zorgen dat mensen fit en gezond blijven als zij ouder worden. Het succes van deze oplossingen hangt echter af van hoe de gebruiker denkt over deze technologische ontwikkelingen. Nestore is een project van de Europese Unie dat zich richt op het ontwikkelen van technologieën die het ouder worden ondersteunen.

Tijdens het project wordt een innovatief, multidimensionaal, persoonlijk coaching-systeem ontwikkeld om gezond ouder worden te ondersteunen door – in de woorden van het Preventie-collectief –

  • “Ouderen te motiveren en gemotiveerd te houden om voor de gezondheid te zorgen
  • Het bieden van gezonde voeding, beweging en een persoonlijke fysieke en mentale coach, evenals sociale interactie, om achteruitgang te voorkomen en het welzijn te behouden”. 

Het project wordt uitgevoerd door partners in Zwitserland, Italië, Spanje, Roemenië, Engeland, België en Nederland. Italië heeft hierin de leiding.

Het project heeft vanuit consumentenperspectief een zogeheten Forum of Advisory Stakeholders. Vanuit Genero neemt Juan Seleky, als lid van het mantelzorg- en ouderenplatform, deel aan het project. 

Tijdens een bijeenkomst op 25 en 26 februari 2019 in Milaan werd het Forum in grote lijnen bijgepraat over de vorderingen va het project in de afgelopen 18 maanden. Zij werden onder meer bevraagd over de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de toegevoegde waarde van Nestore in vergelijking met andere soortgelijke technologie. 

Meer informatie:

https://www.preventie-collectief.nl/nieuws/nestore/op-pad-met-nestore/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/nestore-companion-better-and-healthier-ageing

 https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/nestore/project/#flexie

het Forum van Stakeholders en enkele onderzoekers van het Nestore project


Copyright © 2016. All Rights Reserved.