Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Nationale Raad van Ouderen geïnstalleerd

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, werd 11 oktober jl. gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

Het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is één van acht regionale ouderendelegaties die een afvaardiging heeft in de Raad van Ouderen. Een mooi compliment aan al deze uit het nationaal programma ouderenzorg voortgekomen ouderendelegaties! Op deze manier kunnen zijn hun invloed continueren en hun stem laten blijven horen. De overige leden zijn afgevaardigden van NOOM, KBO-PCOB en NVOG/KNVG. De Raad van Ouderen vergadert 10 keer per jaar, waarvan 4 keer met het ministerie van VWS.

Het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum wordt in de Raad vertegenwoordigd door Herman Meinhardt en Clemens Lambermont. 

Meer informatie: https://www.beteroud.nl/nieuws-raad-ouderen-opgericht.html


Copyright © 2016. All Rights Reserved.