Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

‘Gemeentes en organisaties, luister naar ons!’

Afgelopen jaar organiseerde GENERO samen met collega-netwerken NUZO (Utrecht) en ZIF (Noord-Nederland) vier bijeenkomsten met de overkoepelende titel ‘Het woord is aan ouderen’. Tijdens deze bijeenkomsten kregen 75 ouderen de kans hun verhaal te vertellen. Er werd niet over ouderen gepraat, maar door ouderen!

Wat hebben ouderen nou écht nodig om gezond ouder te worden? Die vraag vormde het beginpunt van het project ‘Het woord is aan ouderen’, waarbij senioren op verhalensessies door het hele land vertelden over hun persoonlijke leven en waar ze tegenaan lopen. “Het was voor mij een eyeopener dat openbare wc’s voor ouderen zo belangrijk zijn”, zegt Anne van Delft, die de verhalensessies leidde.

Ouderen worden regelmatig uitgenodigd aan te schuiven bij vergaderingen over beleid. Maar dan is de wet en het beleid het uitgangspunt, en niet hun persoonlijke leven, zeggen de initiatiefnemers van het project. Het gesprek gaat dan namelijk over het functioneren van wetten en van instellingen. Dat kan anders, dachten ze. Het bleek verfrissend om eens aan de andere kant te beginnen, aan de kant van het dagelijks leven van senioren.

De echte behoeftes van ouderen
Tussen december 2017 en zomer 2018 zijn er verschillende sessies geweest, waarbij ouderen uit verschillende regio’s en sociale lagen aanschoven om te vertellen over hun leven. “De sessies leveren zoveel prachtige verhalen op en zijn een mooie manier om te vernemen wat mensen echt nodig hebben”, vertelt mede-initiatiefnemer Karin Kalverboer van het Zorg Innovatie Forum.

Dat beaamt Van Delft. “Tijdens de sessie in Rotterdam kwamen veel praktische zaken naar voren. Denk bijvoorbeeld aan openbare toiletten.” De dilemma’s van ou

deren zette haar aan het nadenken. “Is de openbare ruimte wel voor iedereen toegankelijk? Als je alleen naar het toilet kan als je 2,50 euro voor een cappuccino betaald, dan is dat voor veel mensen niet te doen.”

‘Luister naar ons!’
Ouderen blijken gefrustreerd dat beleidsmakers niet naar hen luisteren, of hen om advies vragen. Zo vertelde de 66-jarige Henk uit Veenendaal tijdens een verhalensessie dat hij zich niet gehoord voelt, terwijl hij als oudere én bouwkundige genoeg ervaringskennis in huis heeft om organisaties te helpen.

“Ik hoor in Henks verhaal een handreiking”, zegt mede-initiatiefnemer Meta de Graaff van ouderenorganisatie NUZO. “Bied als gemeente niet zomaar wat aan”, adviseert ze, “maar ga in gesprek en luister.”

Hulp van gemeenten
Formele en informele groepjes zoals de kerk, koren, bridgeclub en de door henzelf opgericht wijkorganisaties zijn er niet alleen voor de gezelligheid, zeggen de initiatiefnemers van het project. Nee, ze vullen ook het gat tussen het individu en instanties. Uit de verhalen blijkt namelijk dat individuele ouderen en formele organisaties en overheid elkaar niet altijd weten te vinden.

Dat tussengebied tussen individuen en instanties is essentieel als weefwerk van de maatschappij, vertelt Van Delft. Door die groepjes zijn ouderen beter in staat zijn hun eigen welzijn te organiseren. “Maar al die formele en informele groepjes hebben wel hulp nodig om te blijven bestaan”, concludeert ze. “En daar moeten de gemeentes en zorgorganisaties bij helpen.”

Maatwerk
Volgens Kalverboer zijn de oplossingen vaak ogenschijnlijk simpel. “Maar het gaat wel steeds om maatwerk.” En de manier om dat maatwerk te passen en meten, is door met elkaar in gesprek te gaan, zegt ze. Door in gesprek te gaan met ouderen en te beginnen vanuit hun dagelijks leven, kan je als organisatie of gemeente veel beter inspelen op de behoeften van ouderen.

Verhalensessies als deze, waarbij naar ouderen geluisterd wordt, zouden dan ook veel vaker georganiseerd moeten worden, menen de initiatiefnemers. Want zoals Henk het zei, ouderen zijn ervaringsdeskundigen die graag willen helpen en zelf dondersgoed weten welk duwtje ze nodig hebben.

Over Ouderen aan het Woord:
Wat zou je horen als je echt zou luisteren naar persoonlijke verhalen van ouderen? Dat is het startpunt van het project Ouderen aan het Woord. Van eind 2017 tot de zomer van 2018 zijn drie sessies gehouden, door het hele land.

Bij deze sessies in Emmen, Veenendaal en Rotterdam schoven in totaal 75 ouderen aan, die de kans kregen om ononderbroken te vertellen over de dingen die zij meemaken in het leven. Ze gaven in allerlei vormen antwoord op de vraag: Wat heb je nodig om gezond ouder te worden?

Ouderen aan het Woord is een initiatief van Zorg Innovatie Forum (Anders Oud 2030), GENERO en NUZO. Verhalenvertelster Anne van Delft hielp de ouderen concreet en vanuit hun eigen ervaringen te vertellen over hun eigen (zorg)behoefte.

Alle verhalen én video’s van de sessies zijn hier na te lezen:
www.ouderenaanhetwoord.wordpress.com 

Het procesverslag van dit project kunt u downloaden via deze link: Het woord is aan ouderen_A4_RGB144

De poster kunt u downloaden via deze link: Ouderen aan het woord poster


Copyright © 2016. All Rights Reserved.