Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

GENERO actief: Praktijkleren met ouderen aan Hogeschool Zeeland

Veel leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zijn betrokken bij onderwijsactiviteiten in hun regio. Mevrouw de Leeuw is al langere tijd betrokken bij projecten van Hogeschool Zeeland (HZ). Hieronder vertelt ze over haar ervaringen op de hogeschool en geeft advies voor een vervolg.

“Vanaf 2017 heb ik meerdere vergaderingen bij kunnen wonen als vertegenwoordiger namens de ouderenbonden (Poso)* en namens cliëntenperspectief. Het was een duidelijk voorstel van Prof. O. Timmermans, om deel te nemen aan dit project. *(Poso=Provinciaal Overleg Ouderen Bonden)

Praktijklerende in opvang voor vroeg dementerende cliënt, waardoor de mantelzorger wat ontlast kan worden. Dat zou kunnen gelden voor studenten van de HZ te Vlissingen en voor de University College Rooseveldt Middelburg.
Achteraf blijkt dat dit wel toch twee verschillende typen studenten zijn.
A. Lerende voor een beroepskeuze bleef het zelfde zoals, Verpleegkundige, verzorgende dan wel anderszins.
B. de Taalbarrière die hier om de hoek komt kijken. Maar door goed de studenten te herkennen die hier voor in aanmerking konden komen hoopten wij op een goede match met vroeg dementerende cliënt. Er werden een speciale tool voor dit project ontwikkeld.

Door steeds goed met de diverse docenten in overleg te komen kwamen we er ook achter dat afstand en dialect soms een onoverbrugbaar probleem vormde. Maar goed, toch blijven proberen. De cliënt kon aangeven wat hij/zij graag zou willen doen met de student één maal per week of éénmaal per 14 dagen. Maar ook de afstanden van de student met betrekking tot reizen hiervoor speelde ook nog eens een duidelijke rol. Verbindingen in Zuid –Beveland en Walcheren zijn niet goed te noemen. Dus dat was soms gewoon niet mogelijk. Daarnaast speelde zoals gezegd het dialect een rol bij de groep van de U.C.R. te Middelburg, want we hadden studenten die het Nederlands niet machtig waren. Zij waren buitenlanders. Spreken dus geen Nederlands. Denk aan Polen, en andere studenten. Met deze problematiek is onvoldoende rekening gehouden.

Het laatste euvel wat naar voren kwam was dat cliënten soms niet wilden als ze zelf een man waren om met een vrouw van gedachten te wisselen en ook andersom. Het allerlaatste probleem wat ook nog opdook was dat het gewoon niet klikte en dat de cliënt zich toch te veel moest inspannen! Dus dat is wel een heel moeilijk gegeven om dan een grote groep studenten hierbij te betrekken.
Het verschil in niveau kwam ook nog naar voren. Dus wanneer dit verder gebruikt zal kunnen worden bij de opleiding moet daar zeker rekening mee worden gehouden. Dus daardoor ook maar een klein percentage en steeds weer proberen de doelstelling in de gaten te houden en daardoor nieuwe studenten vinden! Daarnaast ook nog cliënten.
Al met al wel geslaagd, maar heeft heel veel gevraagd van docenten en leiding op de werkvloer om een en ander tot elkaar te brengen.”

Zou u ook een keer een onderwijsproject willen starten? Mevrouw de Leeuw en haar collega-forumleden zijn heel ervaren. Ze geven u graag advies over de verschillende methodieken die gebruikt kunnen worden. (zie de contactgegevens op deze website om contact op te nemen met het forum)


Copyright © 2016. All Rights Reserved.