Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Nieuwsbrief 6 – ‘Houd ouderen op de been’

Via valpreventieprogramma’s is veel (gezondheids)winst te behalen. ‘Houd ouderen op de been’ wil hieraan een bijdrage leveren, door implementatie van valpreventieprogramma’s voor ouderen. Dit vanuit de visie van ouderen en via een wijkgerichte aanpak, in een samenwerking tussen ouderenorganisaties, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, vrijwilligers en ouderen zelf. Het project hoopt ook bij te dragen aan structurele financiering en borging van valpreventieprogramma’s.

Juni jl. verscheen de zesde nieuwsbrief van ‘Houd ouderen op de been’. In de nieuwsbrief leest u interviews met twee fysiotherapeuten in opleiding voor geriatriefysiotherapeut. Daarnaast kunt u lezen over een Community Project van Geneeskundestudenten van het Erasmus MC.

De nieuwsbrief geeft ook een update van het project. Medewerkers van de organisaties Careyn, Surplus en Thebe hebben in de afgelopen drie maanden Breda-breed ruim 2.300 (!) ouderen persoonlijk benaderd voor Houd ouderen op de been. Wijkverpleegkundigen en vrijwilligers brachten ‘Houd ouderen op de been’ bij ouderen onder de aandacht en moedigden hen aan om deel te nemen. Sinds de start van ‘Houd ouderen op de been’ (januari 2017) gaven ruim 640 ouderen aan interesse te hebben in deelname.

Lees meer over het project in de nieuwsbrief: Nieuwsbericht Houd ouderen op de been6_def


Copyright © 2016. All Rights Reserved.